Regulamin

Definicje:

W tym dokumencie następujące słowa będą miały następujące znaczenie:

"Nabywca" oznacza organizację lub osobę kupującą towary

"Towary" oznaczają artykuły mające być dostarczone Kupującemu przez Sprzedającego;

"Prawa własności intelektualnej" oznaczają wszystkie patenty, zarejestrowane i niezarejestrowane wzory, prawa autorskie, znaki towarowe, know-how oraz wszelkie inne formy własności intelektualnej, gdziekolwiek na świecie wykonalne;

 

"Sprzedawca" oznacza firme Pol Furniture zarejestrowaną w Unit B2 Aladdin workspace, Long Drive UB6 8UH Greenford VAT GB 227227420

 

Ogólne:

Niniejszy Regulamin stosuje się do sprzedaży Towarów przez Sprzedawce dla Nabywcyz wyłączeniem wszystkich innych warunków wspomnianych, oferowanych lub spoczywających na Nabywcy, czy w negocjacjach, czy na dowolnym etapie transakcji między stronami, w tym standardowebądź drukowane warunki oferowane przez Nabywcę, chyba że Nabywca wyraźnie stwierdza na piśmie, niezależnie od tych warunkach, że chce zastosować takie warunki i zostało to potwierdzone przez Sprzedawcę w formie pisemnej.

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu (w tym wszelkich szczególnych warunków uzgodnionych między stronami) nie mogą zostać naniesione, chyba, że zostanie to uzgodnione na piśmie ze Sprzedawcą.

 

Cena oraz forma płatności

Wszystkie ceny podane są w walucie funta brytyjskiego i zawierają podatek VAT

Wszystkie ceny są podane bez kosztów dostawy

 

3 sposoby na złożenie zamówienia:

- przez telefon

- przez naszą stronę internetową

- przez e-mail

 

3 formy płatności za zamówienie:

- w pełni poprzez przelew bankowy (dane zostaną wysłane drogą mailową)

- w pełni poprzez kartę debetową lub kredytowwą, lub przez PayPal

- 30% depozytu w dniu złożenia zamówienia i płatność kartą lub gotówką w dzień otrzymania przesyłki

W przypadku jakichkolwiek zmian w produktach, na przykład zmiana jego koloru lub wielkości, depozyt nie podlega zwrotowi.

 

Opis

Każdy opis podany przy Towarze służy tylko za formę identyfikacji i wykorzystanie tego opisu nie stanowi sprzedaży według opisu. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, Nabywca ninejszym potwierdza, że nie polega on w żaden sposób na żadnym z opisów w momencie zawierania umowy.

 

Opis dóbr

1.     Towary mogą różnić się kolorem od tych pokazanych na stronie internetowej, co jest spowodowane ustawieniami ekranu, różnicach w oświetleniu itp. (zamow bezplatne probki zeby miec pewnosc co do koloru)

2.     Towary tapicerowane mogą różnić się o -/+ 5cm od tego, jak zostały opisane.

3.     Zdjęcia niektórych produktów (np. mebli do salonu) mogánie oddawac prawdziwego kształtu produktu, ponieważ wymiary zdjęć muszą zostać dopasowane do przeglądarki, prosimy o sprawdzanie wymiarow

 4.     Wiekszosc mebli paczkowanych szczegolnie jakichkolwiek szafek i polek sciennych nie maja w zestawach hakow lub innych sciennych mocowan ze wzgledu na to ze kazda sciana jest inna dlatego klient jest odpowiedzialny za kupienie odpowiednich mocowan do jego sciany

Dostawa

Dostawa w okresie Swiatecznym -uaktualnienie

wszystkie zamowienia na meble tapicerowane zlozone do 5.11.2017 sa z gwarancja dostawy przed Swietami

mebelki do samodzielnego skladania ich dostawa zalezna jest od stanu magazynowego i w wiekszosci przypadkow powinny byc dostepne i dostarczone przed swietami jednak po 8.11.2017 mimo wszystko nie  mozemy dac 100% gwarancji dostawy przed Swietami jednak dolozymy wszelkich staran zeby meble znalazly sie u panstwa na czas

stoly i krzesla do jadalni zlozone do 15.11.2017 sa z gwarancja dostawy przed Swietami

rowniez dni od 23.12.2017-6.01.2018 nie sa wliczone w okres oczekiwania ze wzgledu na to iz wiekszosc producentow jest nieczynna

tutaj można zobaczyć pełen cennik za dostawę.

O ile nie zostało uzgodnione inaczej na piśmie, dostawa Towarów odbędzie się na adres wskazany przez Nabywcę w formularzu zamówień.

Nabywca podejmie się wszelkich czynności niezbędnych do przyjęcia dostawy Towarów w dzień spodziewanej dostawy.

Maksymalny czas oczekiwania wynosi 30-40 dni roboczych, jednakże dokładamy wszelkich starań, aby dostawa miała miejsce szybciej.

 

Jeżeli Sprzedawca nie jest w stanie dostarczyć Towaru z powodu działań lub okoliczności pod kontrolą Nabywcy, wówczas Sprzedawca będzie miał prawo umieścić towary w magazynie do czasu, kiedy dostawa będzie mogła być realizowana, a Nabywca ponosi wszelkie ewentualne koszta związane z takowym przechwaniem.

 

Przy meblach do samodzielnego montażu, jakiekolwiek uszkodzenia, braki, nadmiar dostarczonego towaru lub powielone zamówienia powinny zostać zgłoszone Sprzedawcy w terminie 7 dni od podpisanego rachunku aby umożliwić zastępstwo lub zwrot pieniędzy (jeżeli po otwarciu pudełka, jakakolwiek część została uszkodzona, zdjęcia uszkodzonego towaru będącego wciąż w pudełku powinny zostać wysłane na adres sales@polfurniture.co.uk) a jakiekolwiek brakujace elementy zdjecia z instrukcji powinny byc wyslane na ten sam email adres

 

Wszystkie produkty tapicerowane oraz wyroby ze szkła (znajdujące się poza zestawem do samodzielnego montażu) powinny zostać sprawdzone przy kierowcy, gdyż w momencie odjazdu kierowcy, zgłoszena o uszkodzonym towarze nie są przyjmowane.

 

Nabywca powinien upewnić się, że ma wystarczająco dużo miejsca aby przyjąć towar wewnątrz swojej posiadłości, jeżeli tak nie jest, Nabywca jest wciąż zobowiązany zapłacić pełną kwotę za dostarczone mu towary.

 

2 opcje dostawy

- Dostawa z 1 mężczyzną – produkty są dostarczane do twoich drzwi, kierowca pomoże ci zanieść towary wewnątrz twojej posiadłości (kierowca nie spędzi z tobą dłużej niż 15 minut).

- Dostawa z 2 mężczyznami – produkty są dostarczane do ciebie, a nasz zespół zaniesie towary wewnątrz twojej posiadłości (nadal twoim obowiązkiem jest upewnić się, że masz wystarczająco dużo miejsca aby przyjąć towar do środka, gdyż nasz zespół nie będzie demontował drzwi itp i jeśli nie będzie wystarczająco dużo miejsca, towary zostaną na zewnątrz, a Nabywca nadal zobowiązany będzie zapłacić pełną kwotę), a w przypadku tapicerowanych mebli, zostaną one dla ciebie rozpakowane i złożone, a meble do samodzielnego montażu zostaną pozostawione w miejscu wskaznym przez Nabywcę, jednak będzie to obowiązkiem Nabywcy, aby je zmontować.

 

Jeśli Nabywca zdecyduje się na odbiór osobisty z magazynu Sprzedawcy, Nabywca musi sprawdzić czy towar ma jakiekolwiek uszkodzenia, gdyż w momencie przekazania towaru Nabywcy, Pol Furniture nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody.

 

Ryzyko

Ryzyko związane z towarem przechodzi na Nabywcę z chwilą otrzymania przez niego towaru. W przypadku, gdy Nabywca zdecyduje się osobiście odebrać towar, ryzyko przechodzi na niego w momencie, gdy towar zostanie mu powierzony, lub gdy towar będzie odstawiony na bok i gotowy na odebranie, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

 

Prawa

Prawa do towaru nie zostaną przekazane Nabywcy, dopóki Sprzedawca nie otrzyma pełnej zapłaty za towar

 

Zwrot nieużywanych towarów

Wszystkie towary sprzedawane są na solidnych podstawach sprzedaży, tj Sprzedawca nie przyjmie z powrotem towarów, które nie są potrzebne lub nie były sprzedane Nabywcy, chyba, że ustalono inaczej, w przypadku którym stosuje się następujące warunki.

Wszelkie zwroty muszą być zatwierdzone przez przedstawiciela Sprzedawcę zanim nastąpi jakikolwiek zwrot środków i może to być zrealizowane wyłącznie w terminie 7 dni od daty dostawy

 

Gdy Sprzedawca zgadza się na zwrot towarów, które nie zostały uszkodzone, Nabywca będzie odpowiedzialny za koszty przewozu i zapewni, że towar jest starannie zapakowany, aby uniknąć uszkodzeń podczas transportu. Sprzedawca nie będzie zobowiązany do przyjęcia jakichkolwiek towarów, które zostały uszkodzone w inny sposób.

Kredyt kwoty należnej bądź wpłaconej będzie oddany tylko za produkty, które ne były używane i są w stanie, który umożliwia ich ponowną sprzedaż.

 wszelkie zwroty dokonywane sa na koszt nabywcy

Ograniczenie odpowiedzialności

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Nabywcę w nadmiarze ceny umownej.

 

Żadna z informacji zawartych w niniejszym Regulaminie nie może być interpretowana w taki sposób, aby ograniczyć lub wykluczyć odpowiedzialności Sprzedawcy za śmierć lub obrażenia ciała w wyniku zaniedbania Sprzedawcy, czy też jego pracowników lub agentów.

 

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej wytworzone z lub powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy, o ile nie zostały nabyte, staną się absolutną własnością Sprzedającego, a Kupujący powinien zrobić wszystko, co jest konieczne, aby zapewnić, że takie prawa przysługują Sprzedającemu poprzez wypełnienie odpowiednich dokumentów lub sporządzenie umów z osobami trzecimi.

 

Siła wyższa

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań, jeżeli opóźnienie lub uszkodzenie nastąpiło z powodu zdarzeń lub okoliczności poza jego kontrolą, w tym, lecz nie ograniczając się do: zdarzeń losowych, strajków, wypadków, wojny, pożarów, awarii urządzeń albo maszyn lub braku lub niedostępności surowców z naturalnych źródeł, a Sprzedawca ma prawo do rozsądnego przedłużenia czasu wykonywania swoich obowiązków. Jeśli opóźnienie to trwa tak długo, iż według Sprzedawcyjest ono nierozsądne, może on, bez ponoszenia odpowiedzialności z jego strony, rozwiązać umowę.

 

Relacja stron

Żadna z informacji zawartych w niniejszym Regulaminie nie może być interpretowana jako ustanawiającą lub narzucającą spółkę osobową lub wspólne przedsięwzięcie pomiędzy stronami i nic w niniejszym Regulaminie nie może być uznawane jako informacja uznająca którąkolwiek ze stron za przedstawiciela strony drugiej.

 

Przypisanie i podwykonawstwo

Umowa na sprzedaż towarów pomiędzy Nabywcą, a Sprzedawcą nie może być przez Nabywcę przypisana ani przekazana, a wykonywanie jakichkolwiek obowiązków nie może zostać zlecone bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.

 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzone towary sprzedane przez Nabywcę osobom trzecim.

 

Zrzeczenie się

The failure by either party to enforce at any time or for any period any one or more of the Terms and Conditions herein shall not be a waiver of them or of the right at any time subsequently to enforce all Terms and Conditions of this Agreement.

 

Rozdzielność

Jeżeli którekolwiek z podpunktów niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu przez jakikolwiek sąd właściwy, taki podpunkt zostanie unieważniony, a pozostała część Regulaminu będą nadal w pełni obowiązywać tak jakby z Regulaminu zostały wyeliminowane wszelkie nieważne, bezprawne lub niewykonalne czynniki.

 

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Anglii i obydwie strony niniejszym poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.